Gratis

Date en bog

Beskrivelse

Date en bog er til for at sætte fokus på gode bøger og er med til at booste læselysten.

Vi samler mellem 100 og 200 bøger inden for et emne eller ud fra ønsker fra jer. Derefter er det elevernes tur til at udvælge en bog på 2 min. Nu skal eleverne læse i bogen i 5 min. Har de fortrudt deres valg efter de 5 min., kan de vælge en ny bog. Dette fortsætter, til tiden er gået.

Denne aktivitet er tænkt som en happening, der skal hjælpe eleverne med at opdage og udvælge bøger samt øge deres lyst til at læse i forskellige genrer og formater.

Under forløbet bliver eleverne præsenteret for et væld af nye bøger, som svarer til deres læseniveau. Det kan både være fag- og skønlitteratur, ligesom forskellige formater kan komme i spil.

Efter forløbet er der afsat tid til udlån, hvor eleverne kan få hjælp til at låne bøger.

Forberedelse

Inden forløbet vil du blive kontaktet af biblioteket. Hvis I har et emne i klassen, fx biografier, gysere eller andet, kan forløbet tilrettelægges, så bøgerne passer hertil.

Elever, der ikke er oprettet som lånere på biblioteket, skal have en indmeldelsesblanket, der er underskrevet af deres forældre eller værge. Dette kan ske via NemID eller ved at aflevere en printet indmeldelsesblanket på biblioteket.

Eleverne skal huske at medbringe sundhedskort.

Efterbehandling

Følg op ved at lave jeres egen "Date en bog" hjemme på skolen. I kan eventuelt invitere naboklassen? 

Kontakt eventuelt biblioteket eller jeres PLC inden for at få inspiration og hjælp til bøger.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk

Efter 4. klassetrin

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Oplevelse og indlevelse
  • Vurdering

Efter 6. klassetrin:

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Oplevelse og indlevelse
  • Vurdering

Efter 9. klassetrin

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Oplevelse og indlevelse
  • Vurdering

Lyst til flere forløb?

Date en bog kan med fordel kombineres med andre forløb på biblioteket.

Elever på mellemtrinnet og i udskolingen kan både arbejde med forløbet Fokus på forfatter og genre og forløbet Filmskaber, hvor eleverne arbejder med at lave deres egen film. Forløbet fungerer også godt som en optakt til et emne eller en større opgave.

Sted
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt biblioteket og oplys:

- Skole og afdeling

- Årgang og antal elever

- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt

- Hvilket bibliotek I ønsker at besøge.

 

Tlf.nr. 76162000