Gratis

Botanik (1.- 2. klasse)

Rødel i blomst

Beskrivelse

Med udgangspunkt i blomsterne i skoven udforskes Guldager Plantage. Vi undersøger blomsterne for bl.a. støvdragere, støvfang og frøanlæg.

Vi bruger også Raunkjærs cirkel, hvor 10 kast giver et overblik over de planter, der vokser på en givent område. Vi undersøger forskellige naturtyper med fokus på farver og former. Eleverne i denne aldersgruppe artsbestemmer ikke planterne.

Eleverne skal derefter selv finde og undersøge forskellige planter og tegne nogle af de blomster, de finder.

Om foråret fokuserer vi på forårsplanter, mens efterårets forløb har mere fokus på frøspredning.

Forberedelse

I kan kigge på planterne omkring skolen og fx se på mælkebøttens opbygning. I kan også arbejde med blomster og bestøvning eller spredning af frø og frugter. Som udgangspunkt forventer vi dog ikke, I har arbejdet med planter på forhånd i denne aldersgruppe.

Hvis I ønsker at slutte dagen med at bage et urtebrød med vilde planter, skal I medbringe ingredienser til dejen. Så finder vi spiselige planter herude. Vi kan også lave en brændenældesuppe med forskellige planter, hvis blot I selv medbringer det øvrige fyld.

Efterbehandling

I kan selv arbejde videre med botanikken ved fx at lave jeres eget herbarium med 4-10 planter. I kan også finde ideer til botanik på Skoven i Skolen, fx Lav en plantepresse.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 2. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller

  • Organismer

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Ordkendskab

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100