Gratis

Biblioteksrundvisning

Beskrivelse

Eleverne får en grundig rundvisning på deres lokale bibliotek og introduceres til alle bibliotekets muligheder. De kommer en tur rundt i huset og lærer, hvordan et bibliotek fungerer med hjemlån, aflevering, lånerkort mv., og hvor de relevante materialer står.

Herudover får elever fra 7. klasse en rundvisning på bibliotekets digitale platforme som fx ekb.dk, eReolen, Filmstriben og Litteratursiden.

Har I særlige interesser, eller arbejder I med et specifikt emne, kan vi tage højde for dem og tilpasse rundvisningen hertil.

Aktiviteten giver både eleverne en viden om biblioteket som institution i samfundet og en viden, så de selv kan bruge biblioteket og finde det, de skal bruge.

Forberedelse

Elever, der ikke er oprettet som lånere på biblioteket, skal have en indmeldelsesblanket, der er underskrevet af deres forældre eller værge. Dette kan ske via NemID eller ved at aflevere en printet indmeldelsesblanket på biblioteket.

Eleverne skal huske at medbringe sundhedskort.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

  • Finde tekst

Efter 9. klassetrin:

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

  • Finde tekst

Lyst til flere forløb?

En biblioteksrundvisning kan med fordel kombineres med andre forløb på biblioteket.

Elever i udskolingen kan f.eks. arbejde med forløbet Filmskaber, hvor eleverne arbejder med at lave deres egen film.

Sted
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt biblioteket og oplys:

- Skole og afdeling

- Årgang og antal elever

- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt

- Hvilket bibliotek I ønsker at besøge.

Tilmelding
Tlf.nr. 76162000