Gratis

BESAT - Esbjerg 1943

Elever i roller, laver forretninger og anvender gamle telefoner og skrivemaskiner

Beskrivelse

Et besøg i det historiske værksted BESAT - Esbjerg 1943 giver eleverne mulighed for at leve sig ind i befolkningens hverdagsliv i Esbjerg under besættelsen.
Undervisningen foregår dels i rekonstruerede miljøer - dagligstue, køkken, vaskehus, modstandskælder, tilflugtsrum og baggård, dels i tilknyttede ”museumsrum”.
En del af tiden arbejder eleverne praktisk som fx husassistenter eller modstandsfolk. Herudover indgår fortælling, fotos, film, kildearbejde og fremlæggelser som elementer i undervisningen.

Selve museumsudstillingen BESAT - Esbjerg 1943 tager sit udgangspunkt i de rekonstruerede miljøer. Her møder eleverne genstande, tekster, fotos og aktiviteter, som uddyber en del af det praktiske arbejde. Fx kan man i forbindelse med køkkenet blive klogere på rationering, sortbørshandel og erstatningsvarer. I stuen handler det om økonomisk kollaboration, i vaskehuset om ungdommens muligheder – og om tyskerpiger – og endelig i kælderrummet om modstandsarbejde.De rekonstruerede miljøer ”bebos” af 4 fiktive personer – familien Hansen og tjenestepigen Gerda. Disse 4 personer tumler med hver deres dilemma, og de ældste elever skal vha. kilder forsøge at argumentere henholdsvis for og imod problemstillingerne. Fx undersøger de, hvilke konsekvenser det kan få for Gerda, hvis hun følger sit hjerte og bliver kæreste med den tyske soldat Heinz.

Forberedelse

Danmarks Radios TV-serie ”Matador” er umulig at komme udenom, hvis man vil have et bud på nogle forskellige samfundsgruppers opfattelse af besættelsestiden.
Vi foreslår, at klassen arbejder med episoderne 16 og 18 - eller dele heraf. Vi har valgt forskellige temaer herfra som fx ”Mørklægning” og ”Sortbørshandel”, som eleverne vil have glæde af at kende til inden besøget i BESAT.
Materialerne er særdeles ”grydeklare” og kan anvendes af en vikar.

Du finder også en række erindringer, som kan anvendes til kildearbejde.

For udskolingselever, der ved besøget skal arbejde med de ovennævnte dilemmaer, er det en stor fordel at have arbejdet med temaet ”Samarbejdspolitikken og dens ophør”. Hertil kan teksten ”Samarbejdspolitikken”, samt digtet ”Forræderne” anvendes.
Endvidere har ClioOnline et velegnet forløb (søg på samarbejdspolitik) med fine muligheder - også til efterbehandling.

Du kan selv sammensætte forberedelsen ud fra materialerne, som findes til download længere nede på siden.

Efterbehandling

Kildearbejde:

”Veje i krig” fra Rigsarkivet, hvor du møder 7 unge, der alle traf et dilemmafyldt valg under besættelsen.

Online-spil:

Dilemmaspillet ”Gerda: A Flame In Winter” fra PortaPlay, som foregår I Sønderjylland under Besættelsen. Spillet kommer i en gratis undervisningsudgave i foråret 2023.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

  • Konstruktion og historiske fortællinger
  • Historisk bevidsthed

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes et samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Kronologi, brud og kontinuitet
  • Det lokale, regionale og globale

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

  • Kildeanalyse
  • Sprog og Skriftsprog

Historiekanonpunktet ”Samarbejdspolitikkens ophør 29. august 1943”
Historiekanonpunktet ”Jødeaktionen” (hvis Matador-episode 18 ”Hr. Stein” anvendes)

 

 MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
MYRTHUE på Esbjerg Museum
Nørregade 23
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Matador – et lille overblik over udvalgte personer og handling.

Hvem er hvem i Korsbæk – træk steger mellem personer og titler.

Resume og tidsintervaller til episode 16 ”Lauras store dag” - Matador - til læreren.

Læg mærke til…… 
Mens du ser episode 16 ”Lauras store dag” - Matador - til eleven.
(Kan med fordel gennemgås inden afsnittet ses).

Resume og tidsintervaller til episode 18 ”Hr Stein” - Matador - til læreren.

Læg mærke til………

Mens du ser ”Hr Stein” - episode 18 - Matador - til eleven.

(Kan med fordel gennemgås inden afsnittet ses).

Erindring af Jens Otto Jensen. Handler især om Esbjerg Havn.

Erindring af Øivin Jensen. Handler især om skolegang.

Erindring af Vagn M. Husted. Handler især om livet på landet.

Erindring af Olaf Johansen.

Tekst om samarbejdspolitikken af Henrik Lundtofte fra Sydvestjyske Museer.

 Poul Sørensen (Poeten) - ”Forræderne” - et digt fra den illegale presse om værnemagere.

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring.

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100