Gratis

Krible Krable

Børn fanger smådyr i en sø

Beskrivelse

I dette forløb skal vi undersøge spændende dyr, som vi finder i området omkring Midtgård.
Vi mødes ved ”Krible Krable stenen” ved Stjernesøen, med mindre andet er aftalt. Herefter går vi samlet ind i området hvor der både findes sø, skov og åbent land.
I vores grejkasser har vi udstyr med til indfangning og undersøgelse af smådyr. Vi kigger, rører og undres over de mange forunderlige skabninger, der findes under vandoverfladen, under barken på rådne træer og i græsset.

Vi snakker om de indfangne insekter og stiller de gode spørgsmål undervejs:

 • Hvad spiser de?
 • Hvor lever de?
 • Hvordan bevæger de sig?
 • Hvad er en nymfe?
 • Kan skøjteløberen skøjte?

Måske er vi heldige at finde en rigtig kokasse, så vi kan undersøge livet i denne. 

Børnene lærer at bruge de forskellige redskaber som fx kese, lup, bestemmelsesdug og at sortere dyrene i sorteringsbakkerne.

Forberedelse

Inden I besøger os kan I fx arbejde med:

 • at læse historier om insekter,
 • lave et insekthotel i institutionen
 • tegne insekter
 • modellere insekter i saltdej eller ler

I kan finde en del spændende materiale på nedenstående links.

Husk fodtøj og praktisk tøj efter vejrforhold.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

 • Kommunikation og sprog
 •  Krop, sanser og bevægelse
 •  Kultur, æstetik og fællesskab
 •  Natur, udeliv og science

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse 

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Inspirationsmateriale

I kan finde inspiration herunder.

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100