Gratis

Digerne ved Digehytten

Børn eksperimenterer og bygger små diger

Beskrivelse

Ved Digehytten kan I komme med en formidler på tur omkring Digehytten og opleve stedets kultur, diger og landskab gennem leg og læring. 

I dette forløb arbejder vi med digerne og skal finde ud af hvorfor de blev bygget, af hvem og hvordan. 

Vi bevæger os på digerne og får historien om deres tilblivelse via materialet "Hvem byggede digerne?" og "Hvordan blev digerne bygget?" Vi leger også nogle lege på diget og ved Digehytten for at skabe en dybere forståelse af hvad et dige er, hvordan det er konstrueret og hvorfor vi har diger ved Digehytten.
Tilbage ved Digehytten får børnene mulighed for at benytte deres nye viden, når de konstruerer diger i digekar.

Forberedelse

I kan eksperimentere med jeres egne diger: 

  • Lad børnene bygge diger i sandkassen på jeres legeplads
  • Lad dem hente vand i små spande fra en udendørs vandhane
  • Lad børnene hælde vandet over de konstruerede diger jævnt eller i ”storm”
  • Kan digerne mon holde? Forsøget kan gentages i det uendelige

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Digehytten, MYRTHUE
Vester Bjergvej 4
6760 Ribe
Inspirationsmateriale

Hvem byggede digerne? En børnebog

Hvordan blev digerne bygget? En børnebog

Digerne ved Digehytten - til pædagoger

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100