Gratis

Den lille bogbus og naturvejlederen

Pindsvin

Beskrivelse

Tema 2023: På sporet af Pindsvinet

Som dagplejergruppe har I mulighed for at få besøg af Den lille bogbus med bibliotekaren og naturvejlederen i jeres nærområde. Det kan være i en skov, ved en spejderhytte, i en park. Gerne i gå- eller cykelafstand fra jeres dagplejegruppe.

Børnene deles op i mindre grupper, så de følger egen dagplejer.

Hvert år har sit tema, og temaet i 2023 er ”På sporet af Pindsvinet".

Via forskellige aktiviteter i naturen får børnene mulighed for at bevæge sig imens de undersøger og oplever. På dagen er der givet tid til fordybelse. Bøger, der er relateret til årets tema, bliver læst højt og andre kan lånes med hjem i dagplejen.

Grupperne skifter imellem aktiviteterne, så alle får mulighed for at prøve den vifte af aktiviteter vi medbringer. Aktiviteterne foregår i børnenes eget tempo.

Ud over at denne dag er en god dag for børnene, gør vi, hvad vi kan, for at give inspiration til de voksne til at arbejde med natur hjemme i eget nærområde.

Forløbet udføres i samarbejde mellem Bogbussen, Esbjerg Kommunes Biblioteker og MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring.

Forberedelse

Medbring mad og drikke til børnene efter arrangementet samt tøj og fodtøj tilpasset vejret.

Husk lånerkort. 

Efterbehandling

Arbejd videre med tema om pindsvinet hjemme i jeres egen have. Som udgangspunkt får I et opgave- og aktivitetsark med hjem.

Husk at aflevere de lånte bøger.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Tilmelding

Kontakt naturvejleder Dorit Iversen på mail og aftal:

· Dato

· Hvor mange I kommer

· Hvor I gerne vil have, vi møder jer. En spejderhytte, en skov, en park i jeres nærområde eller lignende er et godt sted.

Tilmelding foregår efter først-til-mølle.