Gratis

Den lille bogbus og naturvejlederen

Den lille bogbus med børn og voksne

Beskrivelse

ALT OPTAGET I 2024

Tema 2024: Bevægelse i naturen - naturen i bevægelse

Som dagplejergruppe har I mulighed for at få besøg af Den lille bogbus med bibliotekaren og naturvejlederen i jeres nærområde. Det kan være i en skov, ved en spejderhytte, i en park. Gerne i gå- eller cykelafstand fra jeres dagplejegruppe.

Børnene deles op i mindre grupper, så de følger egen dagplejer.

Hvert år har sit tema, og temaet i 2024 er ”Bevægelse i naturen - naturen i bevægelse".

Via forskellige aktiviteter i naturen får børnene mulighed for at bevæge sig, imens de undersøger og oplever. På dagen er der givet tid til fordybelse. Bøger, der er relateret til årets tema, bliver læst højt, og andre kan lånes med hjem i dagplejen.

Grupperne skifter imellem aktiviteterne, så alle får mulighed for at prøve den vifte af aktiviteter, vi medbringer. Aktiviteterne foregår i børnenes eget tempo.

Forløbet udføres i samarbejde mellem Bogbussen, Esbjerg Kommunes Biblioteker og MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring.

Forberedelse

Kontakt naturvejleder Dorit Iversen på mail: doiv [at] esbjerg [dot] dk og aftal:

· Dato
· Hvor mange I kommer
· Hvor I gerne vil have vi møder jer. En spejderhytte, en skov, en park i jeres nærområde eller lignende er et godt sted.

Medbring:
Lånerkort til lån af bøger på dagen i Den lille bogbus
Mad og drikke til børnene efter arrangementet samt tøj og fodtøj tilpasset vejret.

 

Efterbehandling

Aflever de lånte bøger.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Tilmelding

Kontakt naturvejleder Dorit Iversen på mail og aftal:

· Dato

· Hvor mange I kommer

· Hvor I gerne vil have, vi møder jer. En spejderhytte, en skov, en park i jeres nærområde eller lignende er et godt sted.

Tilmelding foregår efter først-til-mølle.