Gratis

Queer Zahrtmann

Beskrivelse

Dette undervisningsmateriale er udviklet i forbindelse med udstillingen Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab på Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling. I materialet arbejder vi med den danske maler Kristian Zahrtmanns (1843-1917) udfordrende og farverige kunstværker. Selvom det nu er over 100 år siden, at Zahrtmann døde, kan vi stadig lære meget af hans kunst i dag. På nogle punkter er hans billeder endda mere aktuelle og moderne end nogensinde før. Udstillingen er afsluttet på Ribe Kunstmuseum, men materialet kan anvendes selvstændigt uden et museumsbesøg.

I materialet undersøger vi, hvordan opfattelsen af køn og seksualitet har ændret sig fra Zahrtmanns tid til i dag. Vi undersøger også, hvordan hans kunstværker taler ind i samfundsdebatter og udfordrer den måde, vi tænker og tidligere har tænkt på os selv og hinanden.
 

Aktiviteter

Materialet benyttes selvstændigt uden et museumsbesøg.

Mål

Materialet er tværfagligt og imødekommer faglige mål for fagene dansk, historie, billedkunst, samfundsfag og oldtidskundskab. Herunder kan du se en oversigt over de faglige mål, som materialet sigter mod at understøtte, inddelt efter fag:

Dansk A:

Materialet peger ind i fagets faglige mål, hvor det understøtter, at:

• eleven kan analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

• eleven kan analysere og vurdere mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge

• eleven kan demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

• eleven kan undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag

Materialet kan f.eks. anvendes i forbindelse med arbejdet med:

• periodelæsning før og efter år 1900

• temalæsning om køn og seksualitet

• dansk-historie-forløbet

• litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistorisk perspektivering

Historie A:

materialet peger ind i fagets faglige mål, hvor det understøtter, at:

• eleven kan analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

• eleven kan reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende

• eleven kan relatere historiske problemstillinger til nutiden

• eleven kan behandle problemstillinger i samspil med andre fag

materialet kan f.eks. anvendes i forbindelse med arbejdet med:

• tematisk forløb om køn og seksualitet• perioden 1800-1900

• perioden 1900-1950• dansk-historie-forløbet

Billedkunst C:

Materialet peger ind i fagets faglige mål, hvor det understøtter, at:

• eleven kan sammenligne og analysere et relevant visuelt materiale med udgangspunkt i en problemstilling

• eleven kan forstå udvalgte perioder eller visuelle kulturers elementære karakteristiske træk

• eleven kan forklare valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i æstetiske og innovative processer

• eleven kan anvende fagterminologi

• eleven kan kommunikere om og ved hjælp af visuelle virkemidler, herunder digitale

• eleven kan behandle problemstillinger i samspil med andre fag

materialet kan f.eks. anvendes i forbindelse med arbejdet med:

• visuelle værker, fænomener og kulturer efter år 1800

• ideerne og strategierne bag visuelle udformninger

• elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst

Samfundsfag C:

materialet peger ind i fagets faglige mål, hvor det understøtter, at:

• eleven kan sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

• eleven kan anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

• eleven kan behandle problemstillinger i samspil med andre fag

materialet kan f.eks. anvendes i forbindelse med arbejdet med:

• identitetsdannelse og socialisering

• sociale og kulturelle forskelle i Danmark

• politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Oldtidskundskab C:

materialet peger ind i fagets faglige mål, hvor det understøtter, at:

• eleven kan nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger og værdier gennem læsning af antikke tekster

• eleven kan behandle problemstillinger i samspil med andre fag

materialet kan f.eks. anvendes i forbindelse med arbejdet med:

• Platons forfatterskab

• græsk mytologi

• efterantikke perspektiver

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale, elevark, høj opløsning

Lærervejledning til Queer Zahrtmann, stx og hf

Powerpoint med billeder, der gennemgås i materialet