Planterne ved Vadehavet

Beskrivelse

At være plante i Vadehavsområdet kræver en vis salttolerance og nogle af planterne skal også kunne tåle periodevis at være dækket af vand. Det giver Vadehavsplanterne nogle udfordringer, som plantearter i andre økosystemer ikke har. Forskellige plantearter ved Vadehavet har fundet forskellige løsninger på disse udfordringer, hvilket har gjort at disse planter er perfekt tilpassede til et liv i Vadehavsområdet.

Gennem en linjetakseringsøvelse undersøger eleverne planternes zonering i fra det våde og salte miljø på vaden og ind over strandengen, der efterhånden bliver tørrer og mindre saltpåvirket.

Forberedelse

Se evt. filmen "Det store ta' selv bord" på mitvadehav.dk

Eksperimenter der evt kan laves på skolen:

 • Osmoseforsøg med f.eks. kartofler
 • Salttolerance hos forskellig plantearter (hvem overlever længst i forskellige saltkoncentrationer?)

Litteratur:

 • ”Marsk og Vade”, Kaskelot (1984) s. 34-39
 • ”Økologibogen”, Arvedlund et al. (2009) Nucleus. Kap. 1 s. 16-19, s. 43-45, kap. 3 s. 87-98
 • ”NF-grundbogen”, Grosen et al. (2014) Lindhardt og Ringhof s. 37-38
Efterbehandling

Se evt. øvelsesvejledningen for ”Linjetaksering af Vadehavskysten”, lav et herbarium, undersøg højdeprofil og plantesammensætning.

Mål

Kernestof, supplerende stof og faglige mål er givet for faget biologi, men øvelsen kan sagtens tilpasses fx de naturvidenskabelige grundforløb og bioteknologi.

STX:

Kernestof:

 • Fotosyntese og respiration
 • Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • Succession, energistrømme og stofomsætninger i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb
 • Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling indenfor økologi
 • På C-niveau, er det undersøgelse af et økosystem med særlig fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer, herunder fotosyntese og respiration

Supplerende stof, biologi:

 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser

HF:

Kernestof, biologi:

 • Naturvidenskab i hverdagen
 • Miljø
 • Økologiske processer og deres betydning

Faglige mål, biologi:

 • Foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet
 • Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser

HTX:

Kernestof, biologi:

 • energiomsætning i celle, individ og økosystem, herunder fotosyntese, respiration, gæring og energistrømme
 • eksempler på samspil mellem arter
 • et eksempel på anvendelse af biologisk viden med henblik på miljøbeskyttelse

Supplerende stof, biologi:

 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • planlægge, udføre og efterbehandle biologiske eksperimenter og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • analysere og forklare resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede eksperimenter og undersøgelser i felten
 • formidle biologisk viden såvel mundtligt som skriftligt
 • analysere og diskutere samfundsmæssige og bioetiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold
Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Øvelsesvejledningen kan findes på Vadehavscentrets hjemmeside.

Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

 • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
 • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
 • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
 • Skolens adresse og EAN-nummer

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.