Gratis

Karakterisering af fedtsyreindhold

Beskrivelse

Indholdet af umættede versus mættede fedtsyrer i fiskeolier og andre fedtsyreholdige fødevarer er sundhedsmæssigt interessant og karakterisering af sammensætningen er relevant i forhold til en række problemstillinger. Karakterisering kræver at der laves methyl-estre ud fra fedtstofferne (Fatty Acid Methyl Estre (FAME)), som efterfølgende analyseres på GC-MS.

Forventet niveau: 2. og 3. g og tilsvarende HTX og HF

Aktiviteter

Laboratorieforsøg med forberedelse af fedtstoffer og analyse på GC-MS, evt. et foredrag fra en PhD-studerende om et aktuelt forskningsprojekt samt en introduktion til uddannelser på AAU Esbjerg inden for Kemi og Bioteknologi inkl. en rundvisning.

Program:

 Vi starter med at foretage FAME i laboratoriet på medbragte fedtstoffer. Herefter sættes FAME analyserne på GC-MS. Imens analyserne kører, vil en ambassadør (studerende på Kemi og bioteknologi) give en introduktion til uddannelserne på Kemi og Bioteknologi samt en rundvisning til gruppelokaler og øvrige laboratorier.

Hvis det har været et ønske, kan vi få en PhD-studerende eller en studerende på et af de sidste semestre til at give et oplæg om et aktuelt forskningsprojekt. Der afsluttes i laboratoriet, hvor vi kigger på kromatogrammer og resultatrapporter.

Der er mulighed for at sidde i vores sofagruppe og spise medbragt mad. Vi har også en spændende kantine.

Forberedelse

Evt. gennemgang af fedtstoffers opbygning samt GC-MS

Mål

Eleverne arbejder med følgende begreber: 

Nøgleord: Fatty Acid Methyl (FAME) på fedtstoffer, GC-MS

Sted
Aalborg Universitet
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg
Tilmelding

Tilmelding skal ske via Aalborg Universitets gymnasieportal:

Klik her for tilmelding