Billeder, der fortæller historier

Beskrivelse

Hvad sker der i mødet med et kunstværk? Hvilke tanker kan et maleri eller skulptur sætte i gang? Og hvordan sætter man ord på de oplevelser og indtryk, som kunstværker giver. Sammen ser vi på udvalgte værker fra museets samling og arbejder med billedanalytiske begreber som f.eks. komposition, linjer og farver, symbolik og fortolkning.

På et undervisningsforløb vil I høre, hvordan man kan tale om et billede på et beskrivende, analyserende og perspektiverende niveau. I vil også få mulighed for selv at give jer i kast med billedanalysens kunst.

Har I særlige ønsker til værker eller temaer, der skal fokuseres på, så kontakt os gerne herom.

Mål

Kernestof (Billedkunst B og C, stx og hf):

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:

 •  praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning: 
  • før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
  • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale
  • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst
 •  elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
 •  udvalgte teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 •  ideerne og strategierne bag visuelle udformninger æstetiske og innovative processer.

 Kernestof (dansk htx):

 Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:

 • billeder, film og øvrige multimodale tekster
 • litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder
 • litteratur-, sprog- og mediehistorie
Sted
Ribe Kunstmuseum
Sct. Nicolaj Gade 10
6760 Ribe
Tilmelding

Book en omvisning senest 14 dage før ønsket dato.