Gratis

Analyse af alkohol i drikkevarer

Beskrivelse

Mængden af alkohol er som ofte en vigtig parameter i relation til salg af drikkevarer til voksne (over 18 år). Ethanol er som ofte også et af de bedst kendte kemiske stoffer hos unge mennesker med en særegen tiltrækningskraft. Er derfor relevant i forhold til en række forskellige problemstillinger.

Laboratorieforsøg med forberedelse af prøverne samt analyse på GC. Evt. et foredrag fra en PhD-studerende om et aktuelt forskningsprojekt samt en introduktion til uddannelserne på AAU Esbjerg indenfor Kemi og Bioteknologi inkl. en rundvisning.

 

Aktiviteter

Program:

Vi starter på laboratoriet med at forberede de medbragte drikkevarer. Herefter sættes analyserne på GC. Imens analyserne kører, vil en ambassadør (studerende på Kemi og bioteknologi) give en introduktion til uddannelserne på Kemi og Bioteknologi samt en rundvisning til gruppelokaler og øvrige laboratorier. Hvis det har været et ønske kan vi få en PhD-studerende eller en studerende på et af de sidste semestre til at give et oplæg om et aktuelt forskningsprojekt. Der afsluttes i laboratoriet, hvor vi kigger på kromatogrammer og resultatrapporter.

Udbytte: 

Der udleveres kromatogrammer fra GC- analysen samt resultatrapporter, der kan bruges til efterfølgende beregninger.

Der er mulighed for at sidde i vores sofagruppe og spise medbragt mad. Vi har også en spændende kantine.

Forberedelse

Evt. gennemgang af GC.

Mål

Eleverne arbejder med følgende begreber: 

Nøgleord: Alkohol% og GC

Sted
Aalborg Universitet
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg
Tilmelding

Tilmelding skal ske via Aalborg Universitets gymnasieportal:

Klik her for tilmelding

Kontaktperson: Dorte Spangsmark og Linda B Madsen, Institut for Kemi og Biovidenskab