Den Gamle Skolestue, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer

Præsentation

Den Gamle Skolestue er et historisk værksted, der er indrettet som en skolestue i Esbjerg i 1940’erne. Den Gamle Skolestue ligger på Esbjerg Museum. Her kommer alle i tøj ”som i gamle dage” og med håret velfriseret. Under besøget indgår morgensang, overhøring af salmevers, tavle- og blækskrivning, hovedregning samt andre øvelser fra "den sorte skole".

Tilbuddet henvender sig primært til 3. klasse.

Entré

Den gamle skolestue er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Kontakt
Fælleskontoret MYRTHUE
7616 8100
Træffetid mandag-torsdag: 8.30-14.30, fredag: 8.30-13.30

Tilbud fra Den Gamle Skolestue, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer

Grundskole