Krible Krable kursus for ansatte i Børn og Dagtilbud

Logo for Naturvejlederforeningen, Krible-krable, Novo Nordisk fonden

Beskrivelse

Krible Krable aktiviteter er blevet en naturlig del af mange institutioners dagligdag. Kom og del dine erfaringer samt få ny inspiration til aktiviteter med smådyr på dette kursus. 

Program for Krible Krable dagen:

Kl.8.30 til 9.00 Velkomst kaffe/te og en bolle

Kl. 9.00 Oplæg v/ Dorte Stokholm, Center for Børn og Natur. Dorte Stokholm vil indlede dagen med at dele sin viden om læreplanstemaer i uderummet krydret med erfarne pædagogers anbefalinger fra deres praksis med uderummet.

Kl.10.00 Snakke og strække ben-pause

Kl. 10.15 til 11.45 Vi deler os i to hold og afprøver bl.a. udvalgte aktiviteter fra Krible Krable-hjemmesiden:

Hold 1

  • Efterårets Krible Krable -hvad er der at finde i naturen om efteråret?
  • Mikroforsker for Dagtilbud
  • Præsentation af Krible Krable udlånskasser -en hel kasse grej til Krible Krable turen v/naturvejleder Jan Ryttergaard

Hold 2

  • Regnorm, økologi og science
  • Verdensmålet ”Livet på land”
  • Krible Krable hjemmesiden. Det er en god ide hvis I går ind og kigger på Krible Krable hjemmesiden før kurset. Måske kan I anbefale en allerede afprøvet aktivitet/leg herfra til en kollega, v/naturvejleder Bodil Kristensen

Kl. 11.45 til Kl. 12.30 Frokost

Kl. 12.30 til Kl. 14.00 Hold 1 og 2 bytter

Kl. 14.00 til 15.30 Leg, læring og kreativitet: Stemningsperspektivet i legen, v/læringskonsulent Betina Monrad. Herefter speeder vi insekternes evolution op, og bruger kreativiteten hvor stikordene er levested – tilpasning – fødevalg.
 

Via Krible Krable projektet har MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring søgt og fået fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden til afholdelse af kurset.

Center for børn og natur tager sig ikke betaling for oplægget, derfor skal I kun betale for forplejningen på dagen.

Forplejning

I forplejningen indgår morgenkaffe, enkel frokost og eftermiddagskaffe. Medbring selv frugt.

Kontakt
Fælleskontoret MYRTHUE
7616 8100
Træffetid Mandag-torsdag 8.15-15.00, fredag 8.15-12.00
Sted
Myrthuegård
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Tilmelding: Senest d. 10. august kl. 12 til myrthue@esbjergkommune.dk. Ved tilmelding oplyses navn på deltager, arbejdssted, mobil og mail.

De 100 kr. betales ved tilmelding via MobilePay (630260)  og tilbagebetales ikke ved afbud.

Ved afbud venligst kontakt hurtigst muligt Fælleskontoret MYRTHUE på mail eller telefon 7616810.

Tilmeldingsfrist
10.08.2020