Gratis

Kom i gang med udeskole

Beskrivelse

Et tværfagligt kursus med ideer og viden til egen praksis

Målgruppe: Lærere og pædagoger for 0.-6.klasser

På dette 3 dages kursus vil du blive præsenteret for udeskolens teorier og muligheder samt få inspiration til at arbejde fagligt med udeskole i kulturens og naturens rum. Du vil i forløbet reflektere over og udvikle dig som professionel udeskolelærer gennem egen og de andre kursisters prøvehandlinger.

5/4   Myrthuegård kl. 8.30-15.00
Første dag kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem små aktiviteter og didaktik om udeskole samt inspiration til egen praksis.

27/4 Lokalt hos en af de deltagende skoler kl. 8.30-15.00
Her besøger vi en af de deltagende skolers nærmiljø og kulturens rum samt udfolder faglige vinkler på udeskole.

23/5 Naturskolen i Guldager kl. 8.30-15.00
Denne dag indeholder naturens muligheder, hvor sø og skov inddrages sammen med historier, sange og sanser samt inddragelse af teknologi.

Sted
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V

5/4    Myrthuegård kl. 8.30-15.00

27/4  Lokalt hos en af de deltagende skoler kl. 8.30-15.00

23/5  Guldager Naturskole kl. 8.30-15.00

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring for yderligere information

Tlf.nr. 7616 8100
Tilmeldingsfrist
01.03.2022