Gratis

Videorundvisning af Renseanlæg Vest

Beskrivelse

Grundet forholdsregler opsat for at mindske coronasmitte, kan vi desværre ikke modtage besøgende i denne tid. Men det betyder jo ikke, at det ikke stadig er spændende at arbejde med renseanlæg. Derfor har vi lavet en video på knap 20 minutter, som tager eleverne i hånden hele vejen rundt på Renseanlæg Vest, det største renseanlæg i Esbjerg og Varde Kommuner.

Videon er udarbejdet med fokus på udskolingen, men kan også sagtens bruges til andre niveauer. Unge og voksne kan bestemt også lære en hel del.

Til det oprindelige forløb findes en lærervejledning, hvor der er inspiration til hvad man kan arbejde med, når man beskæftiger sig med vandets vej. 

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi
Efter 9. klassetrin

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
- Økosystemer

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Anvendelse af naturgrundlaget

Fysik/Kemi
Efter 9. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
- Jorden og universet

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
- Jorden og universet
- Produktion og teknologi

Perspektivering: Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Stof og stofkredsløb
- Jorden og universet

Geografi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
- Naturgrundlag og levevilkår

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Jordkloden og dens klima
- Naturgrundlag og levevilkår

 

Sted
Renseanlæg Vest
Vognsbøl Engvej 7
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Lærervejledning til det oprindelige forløb

Tilmelding

Filmen kan findes på youtube: https://youtu.be/8nUIkIEp5_0