Gratis

Undervisningsmateriale om Romantikken

Beskrivelse

Materialet giver en grundig indføring i dansk kunst udført i Romantikken og Guldalderen. Der bliver redegjort for forskellige strømninger som Biedermeier, Nationalromantik og Universalromantik og samtidig gået i dybden med syv af museets værker. Til hvert værk findes diskussionsspørgsmål.

Materialet er beregnet som 'før-materiale' til et besøg på Ribe Kunstmuseum, men kan også anvendes uden et efterfølgende besøg. Materialet kan eventuelt kobles sammen med museets undervisningsapp, der bruges under besøget. Efter besøget kan der fx arbejdes videre med emner som "Nationalromantik" eller "Guldalderen” via billedanalyse eller litterære værker, og eleverne kan behandle emner som ”Hvordan ser et arketypisk dansk landskab ud?” i tekst-, film- eller billedfremstilling.

Mål

Dansk
Efter 9. klasse: 

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

  • Oplevelse og indlevelse
  • Perspektivering 

Billedkunst:
Efter 5. klasse:

Billedanalyse: Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

  • Billedgenrer
  • Billedkomposition
  • Billedfunktion

Billedkunst - valgfag
Efter 7./8./9. klasse:

Billedanalyse: Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer

  • Billedgenrer
  • Billedkomposition
Tilmelding

Meld jeres ankomst på forhånd, hvis I ønsker at besøge Ribe Kunstmuseum. Det gøres på post [at] ribekunstmuseum [dot] dk . Af sikkerhedsmæssige hensyn skal I læse museets husregler før besøget.

Tlf.nr. + 45 75 42 03 62