Gratis

Tyngdekraften driver værket

Tyngdekrafts bane på bord

Beskrivelse

Eleverne skal bygge en bane, hvor det tager præcis 30 sekunder for en glaskugle at komme fra toppen af bordet til bunden gennem en bane, som de selv bygger.

Forløbet introducerer eleverne til engineering-modellen gennem et konkret eksempel, hvor eleverne i grupper skal lave undersøgelser.

Eleverne skal undervejs forholde sig praktisk til tyngdekraft og gnidningsmodstand i udformningen af banen og valget af materialer. De kommer omkring begreberne fart og acceleration samt opnår kendskab til potentiel energi og kinetisk energi.

Udfordringen driver elevernes undersøgelser, idegenerering, konstruktion, konkretisering og forbedringer inden deres præsentation af løsningerne.

Forløbet kan også have et sigte på kunstinstallation og billedkunst. Lad eleverne filme banernes forløb og lav præsentationer med dem. 

Forberedelse

Snak eventuelt med eleverne om hvad engineering er.
Se mere på Astras hjemmeside her

Efterbehandling

Tal med dine elever om, hvad de har lært og hvordan deres arbejde foregik.
Hvad kræver det, at arbejde med engineering som arbejdesmetode?

Hvis I vil arbejde videre med engineering, så kan der findes inspiration til aktiviteter og events her

Se eventuelt Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse, som blandt andet sætter fokus på elevernes læring inden for forskellige kompetencer.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag

Efter 6. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Stof og energi

Billedkunst

Efter 5.klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

  • Skulptur og arkitektur

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø
Undervisningsmateriale

Inspiration til undervisningsforløbet på Astras hjemmeside