Gratis

Tur/natur – fra Guldager til Myrthuegård

Beskrivelse

Tør du sende dine elever ud på egen hånd? Så får de i dette forløb mulighed for selv at finde vej gruppevis fra Guldager til Myrthuegård – udstyret med kort, kompas og en grundig vejledning. Turen er primært en social tur, hvor det gælder om at komme sikkert frem – med smil på læberne.

Inden vi sender eleverne af sted, gennemgår vi sammen ruten, så de lærer at læse et kort og kan kombinere denne viden med det landskab, de går igennem. Vi snakker også om sikkerhed. Eleverne bliver de hjulpet, når de skal krydse de store veje, og lærerne sørger for en forfriskning i Hoffmanns Plantage. Resten af den ca. 15 kilometer lange vandretur er grupperne på egen hånd, så de selv finder frem til Myrthuegård. Her bliver de taget godt imod, og aftensmaden tilberedes selvfølgelig over bål. Overnatning foregår i Myrthuegårds hytter eller shelters.

Næste dag kan der indlægges en ekstra vandretur fra Myrthuegård til Hjerting gennem den skønne Marbæk Plantage og langs stranden, hvorfra I kan komme videre med offentlig transport. Det giver mulighed for et længere program med opfølgning på turen til Myrthuegård. Ellers kan forældrene hente eleverne efter en velfortjent morgenmad tilberedt i haven.

Forberedelse

I kan låne rygsække samt andet udstyr fra Guldager Naturskole. Eleverne skal huske drikkedunk, en god madpakke, måske regntøj, toiletsager samt fornuftigt påklædning til årstiden. Og lidt hygge til aftenstunden på Myrthuegård.

Vigtigt: Inden vi mødes på dagen, afholdes et planlægningsmøde for lærerne i Guldager Naturskole.

Efterbehandling

Efterbehandlingen af turen foregår på Myrthuegård, hvor naturvejlederen samler op på de opgaver, eleverne har løst undervejs. At læse teksten på en sten – og derudfra udregne hvor længe eksempelvis Hoffmanns Plantage har ligget herude, kan være en øjenåbner for mange.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende mål:

Fra folkeskolens formålsparagraf: ”Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”

… ”fokus på elevernes alsidige udvikling sigtes der yderligere på, at eleverne udvikler deres sociale kompetencer og evner til at samarbejde med andre.”

Natur/teknologi

Efter 6. klasse

Modellering: Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

  • Naturen lokalt og globalt

Historie

Efter 9. klasse

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

  • Kildeanalyse

Biologi

Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Økosystemer

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100