Gratis

Tur på Esbjerg Havn

Tur på Esbjerg Havn

Beskrivelse

På en gåtur rundt i havneområdet får I sammen med en naturvejleder fra Havneskolen mulighed for at opleve en nogle af Esbjerg Havns virksomheder og dagligdag på havnen.

Hos fiskehandleren Vesterhavsfisk kommer vi helt tæt på de mange forskellige fisk i køledisken og ude på kajen ser vi på rejekuttere og får måske en smagsprøve.
I sæsonen har vi sat tejner og måske fanger vi strandkrabber på bunden af havnebassinet. Der er også mulighed for at komme med på ordjagt på Museumsfyrskibet Horns Rev samt få et besøg på Redningsstationen.

Undervejs taler vi med eleverne om havnens historie, de dyr der lever i og omkring vandet. De lærer om vigtigheden af sikkerhed og at man hjælper og passer på hinanden til søs.
På Havneskolen arbejder vi efter at lave de gode oplevelser i et autentisk læringsmiljø!

Forberedelse

Pædagoger/lærere skal aftale programmet med naturvejlederne på Havneskolen.
Arbejd gerne med Havnebilledbogen inden turen.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener

  • sætte fokus på at give eleven erfaringer med naturen gennem oplevelser og viden

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer

Historie
Efter 4. klasse
Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

  • Historiske spor

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Havneskolen, MYRTHUE
Fiskerihavnsgade 23
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Havnebilledbog til havnebesøg.

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100