Talerens virkemidler - mellemlangt forløb

Beskrivelse

I dette forløb er målet at udvikle elevernes viden om kroppens og stemmens udtryksformer samt elevens mundtlige færdigheder. Vi arbejder med at etablere et trygt rum, hvorigennem eleverne får mod på at prøve deres krop og stemme af, og derigennem oplever og erfarer de sammen, hvad der virker. Forløbet er procesorienteret, og eleverne forfatter selv de tekster, der arbejdes med.

Forberedelse

Partnerskaber mellem folkeskolens lærere, deres elever og Kulturskolens drama-og teaterpædagoger.

Indhold tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte lærer i forhold til klassens/klassernes umiddelbare behov.

Mål

I samarbejde med folkeskolen at bringe drama- og teaterpædagogiske grundelementer i spil i folkeskolens daglige undervisning ( primært danskfaget) både som læringselement for alle klassetrin og som kompetenceudvikling for folkeskolens lærere.

At de deltagende folkeskolelærere generelt bliver i stand til at overføre drama - og teaterpædagogiske greb til de læringsmål, der er knyttet til folkeskolen og især danskfagets fire fokusområder – læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation og navnlig skærpet viden om, hvordan fagkombinationen af teater og dansk kan anvendes til udvikling af elevernes kommunikative færdigheder primært gennem arbejdet med kropslig erfaring med en tekst, kropssprog, opmærksomhed på kropslig empati og resonans.

At den enkelte elev styrkes i udtryksglæde og livskraft i mødet med dramafaget.

At styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre.

At udvikle kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel.

Tilmelding

Kontakt Turi Malmø

Tilmelding
Tlf.nr. 21526628