Gratis

Svampe (1.- 2. klasse)

Sortering af svampe efter art

Beskrivelse

I Guldager Plantage findes der mange svampe, og vores svampeture tager derfor udgangspunkt i svampens biologi:

- Hvad er en svamp, og hvordan vokser den?

- Hvad er hyfer, mycelium og frugtlegeme, og hvad er deres funktion?

Vi er primært ude i plantagen, og her får eleverne lov til at finde forskellige svampe, som vi bestemmer efter bedste evne. Svampe kan ikke lave fotosyntese, så de er afhængige af at leve i symbiose med eksempelvis træer eller nedbryde grene og andet i skovbunden. Derfor vil vi lede efter svampens hyfer, så eleverne forstår dens eksistensgrundlag.

Vi medbringer bestemmelsesnøgler og svampebøger.

Forberedelse

Hvis I ønsker at tilberede svampe på Trangia, kan I med fordel medbringe svampe, fx Kantareller eller Østershatte. Finder vi nogle spiselige rørhatte på svampeturen, kan de fint steges med. Det kan også anbefales at medbringe lidt løg og et stykke brød at servere svampene på.

Hvis du som lærer gerne vil vide mere om svampe inden besøget eller arbejde videre med svampe når tilbage på skolen, kan følgende links anbefales:

Danske svampe - svampe for dig

Og her er links til gode bestemmelsesnøgler:

Saml forskellige svampe

Beskriv en svamp

Beskriv en rørhat

Beskriv en støvbold

Beskriv en poresvamp

Bestemmelseskort til vigtige grupper af storsvampe

Bestemmelseskort til vigtige slægter og arter af rørhatte

Bestemmelseskort til grupper og vigtige arter af skørhatte

Find sporefarven med et sporekast

Efterbehandling

I kan med fordel fortsætte svampejagten i skolens nærområde. Lad eleverne finde svampe, som de dernæst får til opgave at tegne og evt. skrive navne på svampens enkelte dele. På den måde kan de bedre huske, det de lærte på svampeturen.

På Skoven i Skolen findes desuden følgende sjove aktiviteter med svampe: 

Svampetryk 

Snit en svamp

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål:

Natur/teknologi
Efter 2. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Formidling

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100