Gratis

Strandengens planter (7.-9. klasse)

Strandengens planter_Vadehavscentret

Beskrivelse

De fleste ved, at planter er levende organismer - men hvad lever de af? I dette forløb gennemgår vi fotosyntesen og de vigtigste bestanddele af blomsterplanterne samt deres funktion. Efterfølgende bevæger vi os ud på strandengen. På strandengen vokser der en hel del planter, som man kun finder her. Planterne har den særlige tilpasning, at de i større eller mindre grad tåler at vokse i saltvand. På turen undersøger vi, hvor på strandengen planterne vokser - hvorfor mon de vokser der? Hvilke krav stiller omgivelserne til planterne og hvordan overlever de disse? Der ses også nærmere på, hvor der vokser flest forskellige planter, og vi taler også om emnet biodiversitet. Vi øver os i at iagttage og lægge mærke til detaljer, som man kun kan se med lup samt at lære enkelte plantearters udseende og navne.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Fx se intro-filmen til ”Det store ta´selv bord” eller filmen om ”tidevand og landskab”.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk eller eleverne kan udarbejde en bestemmelsesnøgle planter i Vadehavet, eller lave et herbarium med planter fra strandengen, eller skolens område.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Evolution
  • Undersøgelser i naturfag
  • Økosystemer

Perspektivering:
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Økosystemer

Kommunikation:
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.