Gratis

Smådyr i skovbunden (1.-4. klasse)

Elever ser på plancher af smådyr

Beskrivelse

Tag med naturvejlederen på jagt efter nogle af skovens mindste dyr. 

Ved Smådyrsrummet i Guldager Plantage introduceres de forskellige hjælpemidler, vi bruger, når der skal fanges dyr, bl.a. insektsold, bestemmelsesdug og tovejsluppe.

Eleverne skal gruppevis fange og sortere dyrene, hvorefter vi snakker om deres levevis. Efterfølgende tegner de et eller flere af dyrene, og hvis der er tid kan de også skrive lidt om dem.

For 4. klasser: Vi arbejder også med nedbrydning i naturen, herunder nedbrydnings– og græsningsfødekæder.

Forberedelse

Inden besøget kan I snakke om leddyrenes opbygning - forberedende tekst til læreren kan findes på Astra.

Efterbehandling

Hvis I kigger i kompendiet Se på insekter i Skoven (fra Naturporten), kan I tegne de dyr, vi fandt, og der kan krydses af ift. farve, længde og kropsbygning. Bænkebidere, skolopendre, tusindben og orme kan I selv læse om og finde opgaver til på Naturporten.

I kan arbejde videre med smådyr i skoven, lave kapløb med smådyr og fange smådyr på forskellige måder. Lad jer inspirere af Skoven i Skolen

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål:

Natur/teknologi

Efter 2. klassetrin

Undersøgelser: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer

Efter 4. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag
  • Naturen lokalt og globalt

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100