Gratis

Smådyr i skovbunden (0. klasse)

Elever finder insekter i skovbunden

Beskrivelse

Tag med naturvejlederen på jagt efter nogle af skovens mindste dyr. 

Efter fælles opstart i naturskolen går vi i skoven. Ved Smådyrsrummet i skoven introduceres de forskellige hjælpemidler, vi bruger, når der skal fanges dyr, bl.a. bestemmelsesdug og tovejslup.

Eleverne skal gruppevis fange og sortere de små dyr, de finder, samt løse opgaveark med insekter.

Forberedelse

Inden besøget kan I snakke om leddyrenes opbygning - forberedende tekst til læreren kan findes på Astra.

Efterbehandling

Hvis I kigger i kompendiet Se på insekter i Skoven (fra Naturporten), kan I tegne de dyr, vi fandt, og der kan krydses af ift. farve, længde og kropsbygning. Bænkebidere, skolopendre, tusindben og orme kan I selv læse om og finde opgaver til på Naturporten.

I kan arbejde med smådyr i skoven, lave kapløb med smådyr og fange smådyr på forskellige måder.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder for børnehaveklassen:

Naturfaglige elementer: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Dyr og planter
  • Naturnysgerrig

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100