Gratis

Skræddersyede forløb på Midtgård

Børn ligger på græsmark

Beskrivelse

På Midtgård tilbyder naturvejlederne skræddersyede forløb ud fra jeres årsplan, tanker og ideer.  Et skræddersyet forløb vil altid indeholde fortælling, førstehåndsoplevelser, bevægelse, teori og praktiske aktiviteter. Eleverne vil blive udfordret gennem oplevelser, handling og refleksion.

En tur/aktivitet med en naturvejleder tager mellem 2-5 timer, afhængigt af indhold og klassetrin. 
Booker I et skræddersyet forløb, kræver det dialog med naturvejlederen forinden, så I sammen kan aftale form og indhold.
De skræddersyede tilbud på Midtgård afvikles med udgangspunkt i stedets potentiale som økologisk formidlingssted.

Aktiviteter

Mød op i praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Formål

I forløbet arbejder vi med netop de kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder, som I ønsker.

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100