Gratis

Skræddersyede forløb i Ideværkstedet

Elever programmerer små robotter

Beskrivelse

Her i Ideværkstedet er lys i pæren og plads til at være nysgerrig, opfindsom og kreativ. Fejl er velkomne, for det er modet til at eksperimentere og lege, der skaber læring og viser vejen til nye løsninger. Børn og voksne arbejder sammen om at beskrive og forsøge mulige løsninger og evaluere dem løbende.

Et skræddersyet forløb i Ideværkstedet kan byde på bekendtskab med teknologiforståelse, engineering, novel engineering, legende og kropslig matematik, makerkultur eller designprocesser mm.

Måske skal vi sammen åbne elevernes øjne for at inddrage andre former for teknologi, end de mest kendte, som præsentationsformer i fx projektarbejde, dansk, historie…?

Booker I et skræddersyet forløb, aftales form og indhold i dialog med læringskonsulenten forinden. 

Mål

I forløbet arbejdes med de kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder, der aftales i forbindelse med planlægningen. 

Der skeles til gerne til udvalgte verdensmål og det 21. århundredes kompetencer.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100