Gratis

Skræddersyede forløb i Guldager Naturskole

Foto af blade, grene og blomster

Beskrivelse

I Guldager Naturskole tilbyder naturvejlederne skræddersyede forløb, ud fra jeres årsplan, tanker og ideer.  Et skræddersyet forløb vil altid indeholde fortælling, førstehåndsoplevelser, bevægelse, teori og praktiske aktiviteter. Eleverne vil blive udfordret gennem oplevelser, handling og refleksion.

En tur/aktivitet med en naturvejleder tager mellem 2-5 timer, afhængig af indhold og klassetrin.

Booker I et skræddersyet forløb, kræver det dialog med naturvejlederen forinden, så I sammen kan aftale form og indhold.

De skræddersyede forløb i Guldager Naturskole kan tage udgangspunkt i områdets faciliteter samt beliggenhed nær skov og sø, men kan også danne ramme for mere overordnede emner som f.eks. FN's Verdensmål.

Forberedelse

Find gerne inspiration til besøget på Skoven i skolen

Mål

I forløbet arbejdes med netop de kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder, I ønsker.

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100