Gratis

Skal din 3.-5. klasse i bevægelse?

Formidlere afprøver idrætslege

Beskrivelse

Få besøg af MYRTHUES formidlere og få inspiration til idrætslege.

Ved et udeområde tæt ved jeres skole prøver klassen forskellige gruppe- og fælleslege, der tager ca. 1 ½ time.

I tilfælde af meget dårligt vejr, snakker vi lige sammen.

Kontaktpersoner:

Formidler Bettina Rieck Monrad, tlf. 2941 1443

Formidler Klaus Lund, tlf. 2724 2292

Naturvejleder Bodil Kristensen, tlf. 2774 1520

Naturvejleder Karen Vestergaard Henriksen, tlf. 2366 0188

Forberedelse

Tal med eleverne om samarbejde og ansvar samt normer og værdier i faget.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål og emneområde:

Idræt - Efter 5. klasse

Idrætskultur og relationer.

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

  • Samarbejde og ansvar
  • Normer og værdier
Tilmelding

Tilmelding sker på mail efter først-mølle-princippet.

Tlf.nr. 76168100