Gratis

Plastaffald og affaldskonkurrence

Beskrivelse

Vi tilbyder et fikst og færdigt undervisningsforløb om affald, genbrug og miljø. Emnet er plast.

Materialer
I finder en lærervejledning og elevark i boksen "Undervisningsmateriale" herunder.

Med materialet får eleverne et sjovt og spændende læringsforløb, der giver dem en forståelse for, at affald er en ressource, som det er vigtigt, at vi tager hånd om.

Materialet bygger på at undersøge, modellere, perspektivere og kommunikere. Forløbet foregår dels som gruppearbejde, dels som diskussioner på klassen.

Opgaver og konkurrence
Der er opgaver for alle klassetrin med forslag til konkrete forløb, der er lige til at gå til. Men I må meget gerne være kreative og tilrettelægge egne forløb med inspiration fra materialet.

Sender I resultatet, fra klassens arbejde med opgaverne, til Esbjerg Kommune, deltager klassen i konkurrencen om en tur i biffen, når vi kårer skoleårets mest kreative projekt om madaffald.

Mål

Læringsmålene for forløbet er følgende:

0.-2. klasse:
• Eleverne får indsigt i, hvad der er lavet af plast.
• Eleverne får indsigt i deres families plastforbrug.
• Eleverne får indsigt i at sortere plast.

3.-6.- kasse:
• Eleverne forstår, hvad plast er lavet af.
• Eleverne forstår, hvor meget plast der produceres.
• Eleverne forstår, at der er forskel på plast.

7.-10.-kasse:
• Eleverne kan kortlægge plastens vej fra produktion til genanvendelse.
• Eleverne kan lære at være kildekritiske.

Undervisningsmateriale

Lærervejledning

Elevark

Tilmelding

Alle kan benytte undervisningsmaterialet uden tilmelding.

Der er forslag til konkrete forløb, der er lige til at gå til, men I må meget gerne være kreative og tilrettelægge egne forløb med inspiration fra materialet.

Hvis I sender resultatet fra jeres klasse ind til Esbjerg Kommune, er I med i konkurrencen om en tur i biffen for hele klassen, når vi kårer skoleårets mest kreative projekt om plastaffald. Læs mere i lærervejledningen.