Gratis

Plast i havet (7.-9. klasse)

Beskrivelse

Vi samler plastik ved Vadehavet, som vi kvantificerer, og kommer til at arbejde med spørgsmål som “Hvor stammer plastikken fra?”, “Hvilke problemer skaber plastik i naturen?” og “Hvad kan vi selv gøre?”. Dagen er fyldt med hands-on aktiviteter og forsøg i vores naturskoler, som gør at eleverne kan give deres eget bud på, hvad de kan gøre i deres hverdag for at mindske plastik i havene.

I første halvdel af dagen er alle elever med ude ved kysten og samle affald, som efterfølgende kvantificeres. I den sidste halvdel af dagen får eleverne i små grupper mulighed for at vælge sig på en af fire workshops, kvantificering af Vadehavets plastaffald, mikroplast, plasts historie og re-/upcycling. Grupperne vil som afslutning fremlægge, hvad de har arbejdet med for resten af klassen.

Forberedelse

Inden forløbet kan det være en god ide at give eleverne et indblik i  problemstillingen med plast. Se eventuel følgende videoer:

Introfilm om plast (ca. 10 min)

Efterbehandling

Efter forløbet kan man arbejde videre med plastik. Inspiration kan blandt andet findes under Plastik på Tværs på  Hovedet i Havets hjemmeside.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

  • Undersøgelser i naturfag

Perspektivering:
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

  • Perspektivering i naturfag
  • Anvendelse af naturgrundlaget

Kommunikation:
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.

  • Formidling 
  • Argumentation

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.