Gratis

Påske på Quedens Gaard (1.-3. klasse)

Æg i en gryde

Beskrivelse

Påsken er en af de vigtigste kristne højtider, og på Skoletjenesten Quedens Gaard kan I få indblik i nogle af 1800-tallets lege og traditioner. Gennem en fælles opstart præsenteres eleverne for 1800-tallets tro, overtro og traditioner i forbindelse med påsken. Forløbet foregår både i Ribes gader og inde i Kjerstine og Kesses hus i Sortebrødregade 5.

Forberedelse

Når vi nærmer os påske, får I tilsendt program med nærmere oplysninger.

Efterbehandling

Læs ”Sommergjækken” af H.C. Andersen højt for klassen.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 4. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

  • Familie og fællesskaber

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien

  • Historiske scenarier

Dansk
Efter 2. klassetrin

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

  • Krop og drama

Kristendomskundskab
Efter 3. klassetrin

Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

  • Kristne grundbegreber
  • Kristne udtryk

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

H. C. Andersen - "Sommergjækken"

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100