Gratis

På sporet af besættelsestiden - i coronatiden

Luftfoto af Gravlunden Esbjerg

Beskrivelse

”På sporet af besættelsestiden i Esbjerg” er en cykeltur med formidler rundt til centrale steder for besættelsestiden i Esbjerg.

Cykelturen fører os rundt til bl.a. Højskolehjemmet, hvor en kendt sabotage fandt sted, Sømandshjemmet, mindetavler for clearingmord osv.

Turen kan bruges som udgangspunkt for et projektorienteret arbejde om besættelsestiden i Esbjerg og dens dilemmaer, hvor eleverne selv vælger deres delemner, men turen kan også have en mere social karakter, hvor eleverne sammen får indsigt i Esbjergs dramatiske besættelseshistorie. 

Startsted: Esehaven bag Esbjerg Museum –  turen slutter i Gravlunden.

Turen foregår på elevernes egne cykler.

Forberedelse

Se gerne nogle af de små film om Besættelsestiden, som vi linker til under Undervisningsmaterialer. 

Inspiration til yderligere forberedelse kan desuden findes i BESATs almindelige tilbud. 

Mål

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

Sted
BESAT – Esbjerg 1943, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Nørregade 23
6700 Esbjerg

Startsted: Esehaven bag Esbjerg Museum – turen slutter i Gravlunden.

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring.

Tlf.nr. 7616 8100