Gratis

Naturvidenskabelig dag på Rybners

Dag på Rybners

Beskrivelse

Eleverne oplever såvel teoretisk
undervisning som praktisk arbejde gennem naturvidenskabelige
eksperimenter. Derover skal de selv arbejde med udviklingen af ideer til
anvendelser af den opnåede viden.

Undervisningen tager primært udgangspunkt i teorien fra de naturvidenskabelige fag, der undervises i på Rybners STX.

Forløbet er lavet specielt for grundskolernes 9. klasser.

Dette er et heldagsprojekt som afvikles på Rybners Gymnasium, Grådybet 73G, 6700 Esbjerg

Formål

Naturvidenskab

  • Jeg kan forstå et naturvidenskabeligt emne gennem flere fag. 
  • Jeg kan arbejde tværfagligt og praksisorienteret med naturvidenskabelige eksperimenter.
  • Jeg kan ideudvikle og afprøve anvendelsesmulighederne af min viden.
Sted
Rybners Gymnasium
Grådybet 73G
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Elevinformation

I forløbet vil  du arbejde tværfagligt med et spændende naturvidenskabeligt emne.

Det kunne f.eks. være hjernen:

For at forklare hjernens virkemåde er det nødvendigt med en
grundlæggende viden omkring hjernens opbygning (biologi) og hvordan
lyset via synet sender indtryk til hjernen (fysik). Derudover inddrages
faget psykologi til at forklare perception, opmærksomhed og læring.
Endelig vil den viden du får, blive anvendt i praksis i forbindelse med
eksempler på, hvordan hjernen narres.

Tilmelding

Kontak Erhvervsplaymaker Julie Skals

Telefon: 20 33 13 95

Mail: julsk [at] esbjergkommune [dot] dk