Musikklasser: Alle børn spiller et instrument

Beskrivelse

I musikklasserne modtager hele klassen, i én ugentlig lektion, undervisning i at spille et instrument.
I skoleåret 2021/22 tilbydes følgende instrumenter: Violin, Cello, Trompet, Klarinet, Saxofon og Guitar.

Alle børn i klassen spiller det samme instrument under vejledning af en af Kulturskolens dygtige undervisere.

Aktiviteter

I musikklasserne lærer hele klassen, i én af de ugentlig lektion, at spille et instrument.
Alle børn i klassen spiller det samme instrument under vejledning af en af kulturskolens dygtige undervisere.

Rammen:

 • En folkeskolelærer
 • En kulturskolelærer
 • Instrumenter
 • Hele klassen
 • En ugentlig lektion
 • Klasserne på én årgang inden for 2.-4. klassetrin

Indhold:

 • Spilleteknik
 • Disciplin & fordybelse
 • Puls, rytmik og noder
 • Gehør og improvisation
 • Sammenspil
 • Musikkundskab/historie
 • Spille til f.eks. morgensamling og forældre arrangementer.
 • Evt. fællestræf med Kulturskolens øvrige orkestre

Mål

 • Alle børn har inden 5. klasse spillet på det samme instrument i 1 år.
 • Fokus på læring og kulturarv
 • Breddeindsats
 • Mestring gennem øvelse
 • Dække fællesmål for musik
 • Fremtidig etablering af skoleorkestre  

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Undervisningen tager udgangspunkt i kompetencemålene  for Musik (efter 4. klasse):

”Eleven kan deltage opmærksomt i … spil … med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse”, ”Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalsk aktivitet” samt ”Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik”.
 

Undervisningsmateriale

Esbjerg Kulturskole kommer med instrumenter

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 76166500
Tilmeldingsfrist
01.05.2021