Gratis

Microbits og Tinkerkit-sensorer

Beskrivelse

Dette forløb kræver grundlæggende kendskab til kodning af Microbits inden forløbet, så der kan bygges ovenpå med tilkobling og programmering af Tinkerkit-sensorer.

Vi planlægger sammen, om det er et kortere forløb eller om eleverne skal stilles over for en større udfordring, som skal indeholde en løsning med inddragelse af Tinkerkit-sensorer.

Forberedelse

Kendskab til kodning af Microbits. Læs gerne mere om Ideværkstedets grundlæggende forløb om mikrobits her.

Efterbehandling

Lave udfordringen færdig og bygge koder

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetenceområder i forsøgsfaget Teknologiforståelse:

  • Digital design og designprocessor
  • Teknologisk handleevne
  • Digital myndiggørelse
  • Computationel tankegang

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø
Undervisningsmateriale