Gratis

Maren Spliids: heks, offer eller heltinde?

Beskrivelse

Et undervisningsforløb om de danske hekseprocesser

Hekseforfølgelserne i 15- og 1600-tallet er en mørk periode i Danmarks historie. Folk frygtede, at heksene – sammen med Djævlen – stod bag mange af de farer, som truede verden.

På museet HEX! Museum of Witch Hunt i Ribe skal eleverne arbejde med årsagerne til hekseprocesserne og alle de forskellige mennesker, som var involveret i processerne. Herunder Kong Chr. IV, der er berømt for sine mange bygninger og for at have ført mange krige, men som også var den konge, der fik størst betydning for hekseprocesserne i Danmark. Han involverede sig personligt i flere af sagerne, blandt andet sagen om Maren Spliids.

Eleverne skal bl.a. arbejde med historiske kilder, billeder og genstande, samt analysere symboler og opføre et læseteater om Maren Spliids retssag. Undervisningsforløbet foregår både på museet og rundt i Ribes gader, hvor vi besøger nogle af de historiske steder, der fik betydning under hekseprocessen mod Maren Spliids.

Eleverne arbejder også med den efterfølgende historiebrug, der knytter sig til historien om Maren Spliids.

Forberedelse

Forberedelses- og efterbehandlingsmaterialer lægges her på siden i løbet af juni.

Medbring en lille og en stor madpakke. Eleverne skal på dagen have tøj på, der passer til vejret, når vi skal ud på læseteater.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

DANSK
Efter 9. klassetrin

Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 • Dialog
 • Krop og drama
   

HISTORIE
Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

 • Kronologi, brud og kontinuitet
 • Det lokale, regionale og globale
 • Historiekanon (Reformationen og Chr. IV)

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

 • Sprog og skriftsprog

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

 • Historiske scenarier
 • Historisk bevidsthed
   

KRISTENDOMSKUNDSKAB
Efter 9. klassetrin

Livsfilosofi og etik: Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

 • Livsfilosofi
 • Etik

Kristendom: Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

 • Kristendommens historie
 • Kristne grundbegreber

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100