Gratis

Mandø tur-retur (7.-9. klasse)

Beskrivelse

Turen går til den lille Vadehavsø Mandø. Man skal køre med traktorbus over den tørre havbund for at komme til øen. På Mandø kan man opleve kulturhistorien i den gamle kirke fra 1639 og lære mere om livet på øen før og nu, fx vedrørende erhverv og befolkning. Det er også muligt at bevæge sig ud på vadefladerne, hvor eleverne kan afprøve diverse udstyr og metoder til at indsamle dyr fra både vandet og den tørre havbund. Efterfølgende kan der arbejdes med klassificering eller fødekæder/fødenet og de forskellige abiotiske faktorer, der påvirker dyrelivet i havbunden. Der anvendes bl.a. bestemmelsesnøgler, rejehov og sigter og evt. stereolupper. Vi kan også bevæge os endnu længere ud på vaderne og anvende et trækvod i en af tidevandrenderne, hvis dagen skal være mere fysisk betonet eller hvis samarbejde skal prioriteres.
I kan vælge at gå i dybden med få arter eller arbejde med mange forskellige arter eller måske opstille forventninger/hypoteser, som I tester i felten.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Forforståelse og brainstorm”, ”Fødekædestratego” eller se intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord”

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, eller lave en bestemmelsesnøgle eller fotoudstilling fra turen.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Evolution

Perspektivering:
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Økosystemer

Historie

Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Det lokale, regionale og globale

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.