Gratis

Luftens helte

Beskrivelse

500.000 mennesker har Esbjerg Lufthavn som nærmeste lufthavn.  Lufthavnen er et vigtigt udgangspunkt for olie-, gas- og vindindustrien, og er vant til at håndtere sværgods og modtage store fragtfly. Ex. så behøver fly ikke at vende i lufthavnen, da lufthavnen har pushback-traktor, som kan håndtere store fly.

Fra Esbjerg Airport går der fly til Stavanger i Norge og Aberdeen i Skotland. Ruterne har eksisteret i mange år og er en naturlig del af den aktivitet der kendetegner Energi Metropol Esbjerg. Desuden er der daglige afgange til Nordsøen med helikopter.

I forbindelse med rundvisningen kommer eleverne op og ser flyvetårnet og møder flyvelederen. Flyvelederen dirigerer fly ved at give instruktioner til piloterne, så trafikken i og omkring lufthavne afvikles på den mest sikre og effektive måde og sammenstød undgås. Her får eleverne desuden en kort introduktion til meteorologi, og de får stillet en mindre opgave.

Meteorologi er studiet af atmosfæren som fokuserer på vejrprocesser og vejrudsigter. Meteorologiske fænomener er observerbare vejrhændelser. Disse hændelser er afgrænset af variabler som eksisterer i jordens atmosfære. Variablerne er temperatur, tryk, vanddamp, gradienter og samspillet af variable, for at nævne nogle få (wikipedia).

Besøget kan bruges alene ift. faget uddannelse og Job, men kan let inddrages i et større forløb om i naturfag med emnet produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget eller i matematik. Uddannelsesbaggrunde hos Esbjerg Lufthavn: mekaniker, brandmand, læge, transport/logistik, kantine, meteologer eller lufthavnsoperatør.

Læs mere om lufthavnen - klik her

  Aktiviteter

  Program:

  • Velkomst ved Claus Schandorff Nielsen
  • Rundvisning (2 timer)
  • Besøg i kontroltårnet
  • Introduktion til meteorologi ved flyveleder Jens Eriksen
  • Mindre opgave
  • Afrunding

  Mål

  Handleplan for Job og Uddannelse, Esbjerg Kommune

  • At flere unge vælger erhvervsuddannelse som karrierevej
  • At erhvervslivet inddrages i de unges arbejde med at vælge uddannelse

  Geografi, fællesmål efter 9.kl.

  Jordkloden og dens klima

  • Eleven har viden om vejr og vejrfænomener.

  Naturgrundlag og levevilkår

  • Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer.

  Matematik, fællesmål efter 9.kl.

  Geometriske egenskaber og sammenhæng:

  • Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
  Sted
  Esbjerg Airport
  John Tranums Vej 20
  6705 Esbjerg

  Mød ind ved receptionen/administrationen.

  Kontaktperson: Claus Schandorf Nielsen (Sektionsleder)

  Tel. +45 76 12 14 00

  Mob. +27 24 65 66

  Mail: clni [at] esbjergairport [dot] dk

  Undervisningsmateriale

  Det gode virksomhedsbesøg - forberedning, selve besøget og evaluering.

  Varighed ca. 2 lektioner (1 lektion før og 1lektion efter)

  Læs gerne vedhæftet undervisningsmateriale om det gode virksomhedsbesøg inden I besøger virksomheden.

  Her kan I får ideer til spørgsmål, hvordan I forbereder jer på forløbet og efterfølgende evaluerer hjemme på skolen.

  Undervisningsmaterialet er lavet til eleverne og det kan udleveres/sendes til dem.

  Send også gerne materialet til forældrene.

  Tilmelding

  Send datoforslag til Julie Skals, Erhvervsplaymaker.

  Tilmelding
  Tlf.nr. 20331395