Gratis

Livet på det lave vand (7.-9. klasse)

Livet på det lave vand

Beskrivelse

Turen går til Vadehavets blotlagte havbund, hvor en stor del af dyrelivet ved lavvande opholder sig i tidevandsrenderne. Eleverne afprøver diverse udstyr og metoder til at indsamle dyr fra både vandet og den tørre havbund. De øver sig i at iagttage, beskrive og klassificere det, de finder. Der anvendes bl.a. bestemmelsesnøgler, rejehov og sigter og evt. stereolupper. Vi kan også se nærmere på fødekæder/fødenet og de forskellige abiotiske faktorer, der påvirker dyrelivet i havbunden - og hvilke tilpasninger har dyrene til at leve her?

I kan vælge at gå i dybden med få arter eller arbejde med mange forskellige arter eller måske opstille forventninger/hypoteser, som I tester i felten.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Se fx Intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord” eller leg ”Fødekædestratego”.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk eller eleverne kan udarbejde en bestemmelsesnøgle til dyr og planter i Vadehavet, eller lave en fotoudstilling om jeres tur.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Evolution
  • Økosystemer

Perspektivering:
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Økosystemer

Kommunikation:
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.