Gratis

Lav dine egne sko – om materialers egenskaber

Elever konstruerer sko af forskelligt materiale

Beskrivelse

Vi lader som om, at eleverne er havnet på Grønland uden fodtøj, og at de skal på tur henover indlandsisen. Inden da skal de konstruere deres egne skosåler, som kan holde fødderne varme.

Forløbet introducerer eleverne til engineering gennem konkrete eksempler, hvor eleverne i grupper skal lave undersøgelser med forskellige materialers egenskaber fx isolering og varmeoverførsel.

Udfordringen driver elevernes undersøgelser, idegenerering, konstruktion, konkretisering og forbedringer inden deres præsentation af løsningerne.

Efterbehandling

Elevernes sko og såler kan færdiggøres hjemme, hvis tiden ikke er til det på dagen.

Engineering-modellen kan bruges i andre undervisningsforløb.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag

Efter 6. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Stof og energi
  • Undersøgelser i naturfag

​​​​Håndværk og design

Efter 3./4./5./6.klasse: 
Håndværk - materialer: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.

  • Materialekombination og udtryk

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø