Gratis

Lav din egen fortælling med Fortælletræet

Beskrivelse

Biblioteket er fyldt med fortællinger, både om helte, hekse og helt almindelige mennesker. Et sted, hvor alle disse fortællinger samles, er ved Fortælletræet på Hovedbiblioteket, hvor der er plads til både at lege, lære og ikke mindst læse.

I forløbet arbejder vi med fortællinger. Med udgangspunkt i Fortælletræet på Hovedbiblioteket får eleverne forståelse for, hvad en fortælling er, og hvordan en fortælling er bygget op. Herefter skal eleverne selv arbejde med fortællinger og sammen med bibliotekaren finde på en historie.

Vi slutter med at læse en historie op ved Fortælletræet. De mindre elever kan samtidig tegne deres eget fortælletræ. Herefter er der mulighed for højt- eller selvlæsning samt hjemlån af bøger.

Forberedelse

Læreren orienterer biblioteket om, hvilken form for skønlitteratur klassen er særligt optaget af at læse, og om klassen har arbejdet med fortællinger før.

Elever, der skal have lånerkort, skal medbringe sundhedskort og en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.

Efterbehandling

Efter forløbet kan klassen arbejde videre med fortællinger og skrive deres egne. Brug gerne Fortælletræets opbygning med rod, stamme, krone og sky som et visuelt hjælpemiddel til, hvordan eleverne opbygger en fortælling.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk

Efter 2. klassetrin:

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Oplevelse og indlevelse

Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

  • Tekstforståelse

Efter 6. klassetrin:

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Undersøgelse

Lyst til flere forløb?

Forløbet kan med fordel kombineres med en biblioteksrundvisning forinden, så eleverne kender til deres lokale bibliotek og kan blive oprettet som lånere.

Esbjerg Kommunes Biblioteker samarbejder desuden med Ældresagens Fortælleteam om at lave forløbet Barn i gamle dage, der udbydes på bestemte tidspunkter på året. Her beretter Fortælleteamet om deres barndom i 1940-1960'erne.

Sted
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt biblioteket og oplys:

- Skole og afdeling

- Årgang og antal elever

- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt

Vær opmærksom på, at dette forløb kun afholdes på Hovedbiblioteket.

Tlf.nr. 76162000