Læseteater om renæssancen

Beskrivelse

Få jer en anderledes lejrskoleoplevelse i Danmarks ældste by med læseteater.

Klassen bydes velkommen i Sortebrødregade 5, som blev opført i 1583 efter byens store brand tre år forinden.
På dette tidspunkt midt i renæssancen var bygningen ejet af rådmand og købmand Peder Baggesen.

I bliver introduceret til perioden ved at deltage i en del af en latinskoledag.

Herefter iklædes eleverne de flotte historiske dragter, som passer til den rolle, eleverne har øvet sig på inden besøget. Læseteateret begynder og vi går ud i byen og opfører læseteaterstykkerne forskellige steder i det ældste Ribe.
Stykkerne handler om livet i Ribe efter Reformationen. Undervejs hører klassen om de spændende begivenheder, der udspandt sig på havnen, i kirkerne, husene og forskellige gader.
Tilbage i Sortebrødregade 5 afklæder vi os ”renæssanceidentiteterne” og laver en fælles afrunding.

Forberedelse

Gennemlæs lærerbrev og print rollehæfter, personoversigt og referater af stykkerne.

Fordel rollerne mellem eleverne. Arbejd med teksterne. Lad elevernes læse og øve - også udenfor. Elverne skal ikke kunne deres rolle udenad.

Der kan lånes laminerede rollehæfter på dagen.

Medbring madpakke og tøj/fodtøj, der passer til vejret. Påklædningen under dragterne bør være tynd, men gerne varm, hvis det er koldt udenfor. Pigernes lange hår skal være sat op.

Efterbehandling

Arbejd videre med perioden, når I kommer hjem fra lejrskole. Udvælg nogle af de temaer, der er arbejdet med i stykkerne. De kan perspektiveres til andre historiske perioder eller til nutiden.

Mål

Dansk

Efter 6. klassetrin

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Oplevelse og indlevelse
  • Vurdering

Historie

Efter 6. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

  • Det lokale, regionale og globale

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

  • Historiske scenarier
  • Konstruktion og historiske fortællinger
Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Lærerbrev

Personoversigt

Referat

Skibbroen, scene 1

Sygdom, scene 2

Det daglige liv, scene 3

Reformationen, scene 4

Tilmelding
Tlf.nr. 51684076