Gratis

Krible Krable (børnehaveklasse)

Elever undersøger insekter på gennemsigtig plade

Beskrivelse

Vi mødes ved ”Krible Krable stenen” med mindre andet er aftalt.
Herefter går vi samlet ind i området, som består af både sø, land og skov.
Her findes vores grejkasser med udstyr til indfangning og undersøgelse af insekter. 
Livet findes de særeste steder. Vi kigger derfor under barken på rådne træer, vender sten, graver i skovbunden og undersøger livet i en kokasse. Vi taler om dyrene vi finder og vi stiller hinanden spørgsmålene:

 • Hvor lever de?
 • Hvorfor er de lige her?
 • Hvad lever de af?
 • Hvad kendetegner et insekt og de øvrige smådyr?
 • Hvad er deres funktion i økosystemet?

Eleverne lærer at bruge forskellige redskaber som lup, insektsuger, opslagsbøger og bestemmelsesdug.

Aktiviteter

I kan lade jer inspirere af Krible Krable-materialerne her og materialer udgivet af Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening her.

Forberedelse

Snak med eleverne om forskellige dyregrupper herunder insekter. Husk praktisk tøj og gummistøvler. Der er også mulighed for at nyde madpakken i de grønne omgivelser.
Medbring gerne et kamera.

Efterbehandling

Inden I besøger os kan I fx arbejde med:

 • tale med eleverne om forskellige dyregrupper herunder insekter
 • at læse historier om insekter
 • lave et insekthotel
 • tegne insekter
 • modellere insekter i saltdej eller ler

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Årets gang
 • Dyr og planter
 • Bæredygtighed
 • Naturnysgerrig

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Inspirationsmateriale

I kan finde inspiration i nogle af følgende links.

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100