Gratis

Kom godt i gang med din opgave

Beskrivelse

Hvordan skriver man en god opgave?

Det er ikke let at svare på, men et godt udgangspunkt for en god opgave er arbejdet inden. Gennem oplæg og praktiske øvelser får eleverne indsigt i, hvor og hvordan de søger informationer – primært via internettet og bibliotekets hjemmeside.

Derudover styrker de deres kildekritiske tilgang til informationer. Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til bibliotekets mange muligheder, særligt de digitale platforme.

Forløbet tilpasses til det enkelte klassetrin, så det svarer til det niveau, som eleverne er på. For de yngre klasser anbefaler vi en let introduktion, mens de ældste klasser kan arbejde mere grundigt med deres faglighed inden for informationssøgning og kildearbejde.

Vi anbefaler, at I starter med en biblioteksrundvisning, så eleverne er fortrolige med at finde materialerne rundt omkring på biblioteket.

Efter forløbet er der afsat tid til udlån, hvor eleverne kan få hjælp til at låne bøger.

Forberedelse

Inden forløbet på biblioteket vil du blive kontaktet af en bibliotekar. Sammen vil I tilrettelægge forløbet, så det passer til klassens behov. For at få det største udbytte af forløbet er det en fordel, hvis I på forhånd har nogle konkrete emner eller opgaver, som I arbejder med.

Elever, der ikke er oprettet som lånere på biblioteket, skal have en indmeldelsesblanket, der er underskrevet af deres forældre eller værge. Dette kan ske via NemID eller ved at aflevere en printet indmeldelsesblanket på biblioteket.

Eleverne skal huske at medbringe sundhedskort.

Efterbehandling

De redskaber og øvelser, som bliver gennemgået på dagen, kan være udgangspunkt for det videre arbejde med søgeteknik og kildekritik.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

  • Finde tekst

Efter 6. klassetrin:

Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

  • Finde tekst

Efter 9. klassetrin:

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

  • Finde tekst

Lyst til flere forløb?

Forløbet kan både kombineres med forløbet Fokus på forfatter og genre, hvor eleverne får en mere grundig introduktion til et emne. Det kan også kombineres med forløbet Filmskaber, hvor eleverne arbejder med at lave deres egen film. Dette forløb kan bruges som et visuelt arbejde og fremlæggelse af en bestemt bog, forfatter, periode eller genre. Forløbet fungerer også godt som en optakt til et emne eller en større opgave.

Sted
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt biblioteket og oplys:

- Skole og afdeling

- Årgang og antal elever

- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt

- Hvilket bibliotek I ønsker at besøge.

Tlf.nr. 76162000