Gratis

Klimaproblematikker - brænd en pind

Pinde bygget op og klar til ild

Beskrivelse

I dette forløb gør vi klimaproblematikkerne håndgribelige. Eleverne skal gruppevis gøre klar til et lille bål, og imens det brænder, noterer alle deres iagttagelser og bruger alle sanser. Efterfølgende er der fælles opsamling, hvor vi bl.a. snakker klima og fotosyntese.

Vi diskuterer væsentlige aspekter omkring klimaproblematikken, og vi ser filmen En bekvem sandhed, der viser, hvordan vi kan hjælpe til ift. udledningen af CO2. I kan også se filmen, inden I kommer herud (se under forberedelse). Vi diskuterer væsentlige aspekter omkring klimaproblematikken og vender forskellige scenarier i forhold til en øget CO2-mængde i atmosfæren.

I forbindelse med besøget kan vi også se på læbeceller i mikroskop, da de er ansvarlige for fotosyntesen gennem bladet. Dagen vil i høj grad omhandle netop fotosyntesen og menneskets indvirkning på CO2-udledningen.

Forberedelse

I kan lave en aktivitet, hvor I vha. billeder diskuterer forskellige aspekter om klima. Hvis I ønsker det, kan vi sende billederne til jeres mail.

I kan også vælge at se filmen En bekvem sandhed på skolen.

Under Genplant Planeten på Skoven i Skolen kan I finde ideer og læsestof.

I må gerne repetere fotosyntesen.

Efterbehandling

Afhængig af hvor meget eleverne har arbejdet inden besøget, kan I arbejde videre på klassen. Der findes som nævnt mange gode hjemmesider, bl.a. Skoven i Skolens afsnit om Genplant Planeten, som nævnt ovenfor. Også på Clio Online kan I finde ideer.

I kan også repetere dagen – og lade eleverne skrive undrespørgsmål. 

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 6. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Teknologi og ressourcer
  • Stof og energi

Fysik/kemi
Efter 9. klassetrin

Perspektivering: Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Stof og stofkredsløb

Biologi
Efter 9. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Undersøgelser i naturfag

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100