Gratis

Kan du løfte en bold med en mølle?

Foto af papirmølle

Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne klare den konkrete udfordring – at løfte en bold med en mølle – ved at bruge engineering-arbejdsmetoden i børnehøjde.

Forløbet introducerer eleverne til engineering gennem konkrete eksempler, hvor eleverne i grupper skal lave undersøgelser med forskellige mølletyper, vinger og gearing.

Udfordringen driver elevernes undersøgelser, idegenerering, konstruktion, konkretisering og forbedringer inden deres præsentation af løsningerne.

Forberedelse

Eleverne skal præsenteres for dagens udfordring hjemmefra, så de allerede har gjort sig indledende tanker om mulige løsninger.

I den sammenhæng er det en fordel at have lavet forskellige aktiviteter med møller samt have snakket med eleverne om møller generelt.
Se evt. på billeder og små videoer af møller.

Efterbehandling

Elevernes møller kan færdiggøres hjemme, hvis tiden ikke er til det på dagen.

Engineering-modellen kan bruges i andre undervisningsforløb.

Mål

At eleverne opnår kendskab til engineering-modellen i et konkret forløb.

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag

Efter 6. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Stof og energi

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100