Gratis

Kan du holde på varmen i huset?

Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne klare den konkrete udfordring – at holde på varmen i et hus – ved at bruge engineering-arbejdsmetoden i børnehøjde.

Forløbet introducerer eleverne til engineering gennem konkrete eksempler, hvor eleverne i grupper skal lave undersøgelser med forskellige materialers egenskaber, termometre og konstruktion.

Udfordringen driver elevernes undersøgelser, idegenerering, konstruktion, konkretisering og forbedringer inden deres præsentation af løsningerne.

Aktiviteter

I Ideværkstedet bliver eleverne introduceret til stedet og får derpå stillet dagens udfordring med de bundne krav:

UDFORDRING
I skal isolere et hus, som kan holde på varmen. Varmen kommer fra en varmelampe som monteres inde i huset.

Huset er 3D printet med 7 vinduer og en dør og intet tag.

Målet er at få temperaturen inde i huset mest op og sikre at varmen ikke slipper ud.

KRAV
Husets varme må helst ikke slippe ud.

Huset skal have mindst 4 vinduer, som man kan kigge ud af.

Der skal tag på huset, som skal bygges op i en spids.

Forberedelse

Eleverne skal præsenteres for dagens udfordring hjemmefra, så de allerede har gjort sig indledende tanker om mulige løsninger.

I den sammenhæng er det en fordel at have lavet forskellige aktiviteter med materialer samt have snakket med eleverne om isolering generelt.
Se evt. på billeder og små videoer af husbyggeri og bæredygtige løsninger.

Efterbehandling

Elevernes huse kan færdiggøres hjemme, hvis tiden ikke er til det på dagen.

Engineering-modellen kan bruges i andre undervisningsforløb.

Mål

At eleverne opnår kendskab til engineering-modellen i et konkret forløb.

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag

Efter 6. klasse:
Undersøgelser: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Stof og energi

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

 

Tlf.nr. 7616 8100