Gratis

Køkkenhave på Midtgård

Elever i køkkenhaven ser på morgenfruer

Beskrivelse

I dette forløb får eleverne med sikkerhed jord under neglene og grøntsager i knolden. Med en køkkenhave på Midtgård dyrker vi læring i naturen. Gennem praktiske aktiviteter gør børnene sig erfaringer med dyrkning af grøntsager og økologisk drift.

Klassen får sin egen køkkenhave. De følger dens naturlige kredsløb i vækstsæsonen og får indsigt i økologisk drift.

I løbet af forløbet er der fokus på at udvikle bæredygtig adfærd, naturfaglig dannelse, viden om mad og sammenhængsforståelse. Eleverne skal selv så deres køkkenhave til og slutter med at spise af deres egen høst.
Midtgårds naturvejledere er med 8 gange i forløbet. Derudover passer klassen selv haven (også i sommerferien).

Der vil bliver udleveret en havelogbog, som løbende indgår i arbejdet.

Formål

Madkundskab
Efter 4./5./6./7. klasse

Fødevarebevidsthed: Eleven kan træffe begrundede madvalg, i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

  • Råvarer og miljø
  • Bæredygtighed og miljø
  • Kvalitetsforståelse og madforbrug

Madlavning: Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte ideer i madlavningen

  • Madlavningens mål og struktur
  • Grundmetoder og madteknik
  • Smag og tilsætning

Natur/teknologi
Efter 6. kl
Perspektivering

Eleven perspektiverer natur/teknologi til omverden og aktuelle hændelser

  • Perspektivering i naturfag
  • Teknologi og ressourcer
  • Mennesket
  • Natur og miljø

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100