Gratis

Jer ser/Jeg tænker

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med ord og billeder, og med en enkel metode opbygge små digte til kunstværker.

Aktiviteter

På museet vælger eleverne hver især et kunstværk, som de vil skrive ud fra. Herefter udfylder de hver 6 sedler med ting, de ser i kunstværket og 6 sedler med tanker afledt af kunstværket. 

På skolen kombineres sedlerne og omdannes til små digte.

Øvelsen er grundigt beskrevet i pdf'en.

Forberedelse

Øvelsen kan evt. indgå i et længere undervisningsforløb omkring rim, vers og digte.

Efterbehandling

Øvelsen færdiggøres på skolen (se pdf).

Mål

Følgende mål er i fokus:

Dansk

Efter 2. kl. 

 Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

  • Håndskrift og layout

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster

  • Oplevelse og indlevelse
  • Undersøgelse

Billedkunst

Efter 2. kl.

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Analyse
Sted
Esbjerg Kunstmuseum
Havnegade 20
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Materialet egner sig også til brug på højere klassetrin.

Tilmelding

Vi vil gerne vide, hvornår I planlægger at komme, og om I ønsker at spise madpakker hos os.

Tlf.nr. 75130211